Advertisement

Influenzapandemie

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

De heer Van der Lely aan de telefoon: ‘Ik ben pas uit Thailand terug. Nou ben ik verkouden en heb ik koorts… Ik zal toch geen vogelgriep hebben?’

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations