Advertisement

Hartfalen

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw De Bont, 79 jaar, is het afgelopen jaar al een paar keer door de cardioloog opgenomen in het ziekenhuis vanwege ‘vocht achter de longen’, zoals ze dat zelf noemt. Nu is ze weer thuis bij haar man, die haar zo goed mogelijk verzorgt. Haar man belt u voor een herhaalrecept voor haar medicijnen.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations