Advertisement

Hand- en polsklachten

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw De Riet, 57 jaar, belt naar de praktijk. ‘Ik heb al een tijdje last van de ringvinger en pink aan mijn rechterhand. De vingers tintelen en soms heb ik een doof gevoel in mijn vingertoppen. ’s Nachts word ik soms wakker van de pijn. En gek genoeg verdwijnt de pijn bijna helemaal als ik met mijn hand wapper.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations