Advertisement

Erectiele disfunctie

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

U controleert regelmatig de heer De Vries, 53 jaar. Hij komt een paar keer per jaar voor controle van zijn diabetes mellitus type 2. De laatste keer zei hij met een rood hoofd: ‘Ik heb een vraagje. Kan het zijn dat ik door de suikerziekte problemen heb met de eh relatie?’ Niet begrijpend kijkt u hem aan. ‘Welke problemen bedoelt u?’ ‘Nou, in bed, als u begrijpt wat ik bedoel. En daar zijn pillen voor, heb ik begrepen.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations