Advertisement

Epicondylitis

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

De heer Van der Weijden komt naar de praktijk vanwege pijn in zijn arm. De laatste tijd kreeg hij steeds meer moeite met het bedienen van de stuurknop van zijn vorkheftruck. Toen hij tijdens de koffiepauze merkte dat hij zijn kopje niet goed meer kon oppakken, is hij met werken gestopt.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations