Advertisement

Enuresis nocturna

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw De Groot vertelt u over haar zoon Job. Job is 7 jaar en plast regelmatig ’s nachts in zijn bed. Het beddengoed moet dus vaak gewassen worden, maar dat vindt mevrouw De Groot niet eens zo erg. Erger vindt ze het voor Job zelf, want die durft bijvoorbeeld niet bij zijn vriendje te logeren. Ook vraagt ze zich af of er lichamelijk iets mis is met Job.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations