Advertisement

Enkelbandletsel

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans
Chapter

Abstract

Jan de Kok, 22 jaar, komt hinkend de praktijk binnen, ondersteund door een vriend. ‘Ik ben door mijn enkel gegaan bij het voetballen,’ zegt hij aan de balie. ‘Ik heb gebeld naar het ziekenhuis om een foto te laten maken, maar daar zeiden ze dat ik eerst langs de huisarts moest.’ U neemt hem mee naar de behandelkamer en vraagt hem wat er precies gebeurd is.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations