Advertisement

Diverticulitis

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

U heeft de heer Jansma, 66 jaar, aan de telefoon. ‘Ik heb sinds een paar dagen last van mijn buik,’ zegt hij. U vraagt onder meer of hij de buikpijn kan beschrijven. Het blijkt om een stekende pijn in de linkeronderbuik te gaan. Hij heeft ook koorts. ‘Kan het mijn blindedarm zijn?’ vraagt de heer Jansma.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations