Advertisement

Depressie

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw Dessing, 39 jaar, beltu en vraagt om een recept voor slaaptabletten. Ze is erg moe, slaapt slecht en komt tot niets, zegt ze. Eigenlijk slaapt ze al maanden slecht. Ze maakt zich zorgen over hoe ze op haar werk functioneert: ‘Ik ben bang dat ik het de laatste tijd niet goed doe.’ Een paar maanden geleden heeft ze na het overlijden van haar moeder van de huisarts kortdurend slaaptabletten gekregen. Ze vraagt of ze een herhalingsrecept kan krijgen. U legt uit dat dit niet telefonisch kan en maakt een afspraak voor haar op het spreekuur.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations