Advertisement

Dementie

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Als de heer Van Someren, 79 jaar, zijn bloeddruk komt laten controleren, vertelt hij u dat zijn vrouw de laatste tijd zo vergeetachtig is. Ze is zelfs de verjaardag van Trineke, haar kleindochter, vergeten. Ze is ook veel stiller geworden, het lijkt alsof ze in een eigen wereld leeft. Hij maakt zich zorgen over haar achteruitgang en over de toekomst.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations