Advertisement

Constitutioneel eczeem

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw Dijkema belt. Zij wil een afspraak maken voor Jantien, haar dochtertje van ruim 1 jaar. Jantien heeft constitutioneel eczeem. Mevrouw Dijkema is geïrriteerd. ‘Ik krijg steeds maar een zalfje, maar ik wil nu weleens uitgezocht hebben waardoor het komt en wat nou het juiste medicijn is’, zegt ze. U maakt voor haar en Jantien een afspraak bij de huisarts.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations