Advertisement

Cardiovasculair risicomanagement

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

De heer De Wolf belt. ‘De huisarts zei dat ik een afspraak moet maken met de praktijkondersteuner omdat ik hoge bloeddruk heb. Als ik het goed heb begrepen, moet de praktijkondersteuner dan kijken naar mijn risico op een hartaanval.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations