Advertisement

Buikpijn bij kinderen

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw De Groot belt over haar 6-jarige zoon Jesper. Ze vertelt dat hij die dag niet naar school kon vanwege buikpijn. ‘Dat heeft hij wel vaker, hoor,’ zegt ze, ‘en volgens mij is hij gewoon schoolziek. Maar ik zou toch wel graag willen weten wat ik eraan kan doen.’ U zegt dat de huisarts Jesper wel moet onderzoeken en maakt een afspraak voor Jesper nadat u bij de triage hebt ingeschat met hoeveel spoed Jesper gezien moet worden.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations