Advertisement

Atriumfibrilleren

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans
Chapter

Abstract

Meneer De Groot belt op. U kent hem als een vitale 80-jarige. Nu lijkt er toch iets aan de hand te zijn: ‘Ik werd vanochtend bij het opstaan plotseling duizelig. Mijn hart gaat enorm tekeer en ik voel me te moe om me aan te kleden.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations