Advertisement

Anticonceptie

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Jannie van der Sluis, 18 jaar, belt naar de praktijk voor advies over de pil. Zij en haar (vaste) partner willen niet langer een condoom gebruiken bij het vrijen. Jannie denkt wel dat ze aan de pil wil, maar helemaal zeker is ze er nog niet van; ze wil graag eerst meer voorlichting over andere anticonceptiemiddelen. Ze vraagt of ze de diverse mogelijkheden met u kan bespreken of dat ze daarvoor een afspraak bij de dokter moet maken.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations