Advertisement

Abstract

Els van der Meer belt. ‘Ik wil graag een afspraak met de dokter,’ zegt ze. ‘Helaas kan dat alleen als mijn zus ook kan, want ik durf dat hele eind niet alleen over straat. Het gaat al wel een stukje beter, hoor, zo af en toe durf ik best een eindje te lopen in de straat waar ik woon, maar dat eind naar de praktijk, dat haal ik niet.’ U kijkt na het maken van de afspraak in haar dossier. Daarin staat als probleem: ‘Angststoornis: agorafobie’.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2013

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations