Advertisement

Het bewegingsapparaat

  • M.C.A.P.J. van Abeelen
Chapter
Part of the Basiswerk AG book series (BAG)

Inleiding

Reumatische aandoeningen hebben vooral betrekking op het bewegingsapparaat. Denk aan de gewrichten, spieren, pezen en slijmbeurzen. Er zijn veel verschillende reumatische aandoeningen bekend, waarbij drie grote groepen zijn te onderscheiden. Uit elke groep behandelen we alleen de meest voorkomende ziekten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • M.C.A.P.J. van Abeelen
    • 1
  1. 1.OLDENZAALNetherlands

Personalised recommendations