Advertisement

Verrucae vulgares

  • M.C.A.P.J. van Abeelen
Chapter
Part of the Basiswerk AG book series (BAG)

Inleiding

Het wrattenspreekuur is in de meeste praktijken al jaren ingevoerd. Wratten worden meestal behandeld met vloeibare stikstof. Omdat vloeibare stikstof zelfs in een speciale thermoskan binnen een aantal uren verdampt, is deze behandeling maar gedurende een beperkte tijd mogelijk. Vaak moet er ook wel wat georganiseerd worden om aan vloeibare stikstof te komen. Het kan bijvoorbeeld worden opgehaald in het ziekenhuis. Omdat de techniek van bevriezen goed aan te leren is, wordt dit spreekuur meestal overgelaten aan de assistent.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • M.C.A.P.J. van Abeelen
    • 1
  1. 1.OLDENZAALNetherlands

Personalised recommendations