Advertisement

Cervixcarcinoom

  • M.C.A.P.J. van Abeelen
Chapter
Part of the Basiswerk AG book series (BAG)

Inleiding

Een bevolkingsonderzoek is, zoals het woord al aangeeft, een onderzoek onder de bevolking. Bevolkingsonderzoeken zijn erop gericht ziekten of afwijkingen vroegtijdig op te sporen. Het zijn preventieve onderzoeken. Het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker heeft tot doel de sterfte aan baarmoederhalskanker terug te dringen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • M.C.A.P.J. van Abeelen
    • 1
  1. 1.OLDENZAALNetherlands

Personalised recommendations