Advertisement

Chronische longziekten

  • M.C.A.P.J. van Abeelen
Chapter
Part of the Basiswerk AG book series (BAG)

Inleiding

Astma en COPD komen in Nederland bij 5-10% van de bevolking voor. In de gemiddelde huisartsenpraktijk zitten ongeveer zeventig patiënten met astma en vijftig patiënten met COPD. Als assistent heb je soms een eigen spreekuur. Nog niet bij alle artsen is dit gebruikelijk. Toch zul je als assistent vaak assisteren bij onderzoek en heb je een belangrijke adviserende taak. Behalve de theoretische aspecten van astma en COPD worden de praktische toepassingen behandeld. Na het doornemen van dit hoofdstuk heb je voldoende kennis om de arts te kunnen ondersteunen bij de diagnose en de behandeling van patiënten met obstructieve longziekten. We bespreken enkele onderzoeken die belangrijk zijn om de diagnose te stellen en adviezen om te komen tot een goede begeleiding.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • M.C.A.P.J. van Abeelen
    • 1
  1. 1.OLDENZAALNetherlands

Personalised recommendations