Advertisement

Onderzoeksprotocol: dieronderzoek

  • Charlotte Beurskens
  • Henriëtte Griffioen
Chapter

Inleiding

Het doen van dierproeven kan veel vragen beantwoorden en zorgt bovendien voor een solide basis voor een subsidieaanvraag of een voorstel voor een humaan onderzoek. Een dierproef mag niet iedereen zomaar doen; er zijn regels om dierexperimenteel onderzoek goed te laten verlopen. Er is echter veel wet- en regelgeving, waardoor je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Dit hoofdstuk is slechts een hulpmiddel, de meest actuele stand van zaken wat betreft wet- en regelgeving kan ieder jaar veranderen. Let dus zelf ook goed op en doe navraag bij je eigen onderzoeksinstituut.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Charlotte Beurskens
    • 1
  • Henriëtte Griffioen
    • 2
  1. 1.Afdeling Intensive care volwassenenAMCAmsterdamNetherlands
  2. 2.Animal Research InstituteAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations