Advertisement

Onderzoeksprotocol: cohortonderzoek

 • Saskia Middeldorp
Chapter

Inleiding

Het lijkt eenvoudig: als je wilt weten hoe het afloopt met patiënten met je ‘favoriete aandoening’, begin je gewoon een cohortonderzoek. Misschien ook een leuk idee als je de invloed van bepaalde risicofactoren op de ziekte-uitkomst wilt bestuderen. En fijn dat je begeleider zo’n groot netwerk heeft, zodat je de kans krijgt ook patiënten uit andere centra te verzamelen. Een cohortonderzoek dus. Voor welke onderzoeksvragen is dat een goed idee en wat heb je ervoor nodig?

Literatuur

 1. 1.
  Doll R, Hill AB. Mortality in relation to smoking: ten years’ observations of British doctors. Br Med J 1964;1(5395):1399-410.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Middeldorp S, Henkens CMA, Koopman MMW, Pampus ECM van, Meer J Van Der, Hamulyak K, et al. The incidence of venous thromboembolism in family members of patients with factor V Leiden mutation and venous thrombosis. Ann Int Med 1998;128(1):15-20.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Middeldorp S, Meinardi JR, Koopman MMW, Pampus ECM van, Hamulyak K, Meer J Van Der, et al. A prospective study of asymptomatic carriers of the factor V Leiden mutation to determine the incidence of venous thromboembolism. Ann Int Med 2001;135(5):322-7.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • Saskia Middeldorp
  • 1
 1. 1.Afdeling Vasculaire geneeskundeAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations