Advertisement

Onderzoeksprotocol: randomized controlled trial

  • Marja Boermeester
Chapter

Inleiding

Het onderzoek ‘randomized controlled trial (RCT)’ is de koningin onder de onderzoeken, omdat een RCT geldt als het onderzoekstype met de grootste bewijskracht. Eigenlijk kan alleen een systematische review van meerdere RCT’s die dezelfde vraagstelling onderzoeken, een RCT overtreffen wat betreft bewijskracht. Bij uitstek therapeutisch onderzoek vraagt om een gerandomiseerde trial. Gebaseerd op de effectmaat moeten namelijk behandelbeslissingen worden genomen waarbij de precisie van de effectschatting zo hoog mogelijk moet zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Marja Boermeester
    • 1
  1. 1.Afdeling HeelkundeAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations