Advertisement

Wat te doen als arts-onderzoeker na je promotie?

  • Suthesh Sivapalaratnam
Chapter

Inleiding

Het is eindelijk zover; de einddatum is in zicht, de aula is geboekt, je proefschrift is naar de drukker en je hebt de feestlocatie gevonden. Wat ga je echter als arts-onderzoeker daarna doen? Mogelijk heb je er al over nagedacht, maar misschien heb je die keuze steeds voor je uit geschoven en moet je er nu echt aan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Suthesh Sivapalaratnam
    • 1
  1. 1.Afdeling Interne geneeskundeAMCLeidenNetherlands

Personalised recommendations