Advertisement

Wat te doen als onderzoeker na je promotie?

  • Tim Schuijt
Chapter

Inleiding

Je bent druk bezig met het invullen van aanvraagformulieren voor je promotie, met het nadenken over een mooie promotiecommissie en tal van andere zaken die geregeld moeten worden om de grote dag zo goed mogelijk te laten verlopen. Tegelijkertijd is er nog heel wat te schrijven; verschillende hoofdstukken van het proefschrift en hier een daar een manuscript voor een artikel dat nog verzonden moeten worden naar een gerenommeerd tijdschrift. Het is een extreem drukke tijd waarin er veel op je af komt. Enkele collega’s zijn, anders dan jij, arts-onderzoeker en gaan weer terug de kliniek in. Maar heb je er al over nagedacht wat jij gaat doen na je promotie?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Tim Schuijt
    • 1
  1. 1.Centrum voor Experimentele en Moleculaire GeneeskundeAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations