Advertisement

Belastingen

  • Roel Kolder
Chapter

Inleiding

Bij belastingen denken de meeste promovendi aan ‘money out of the pocket’, maar vaak is het ook ‘money in the pocket’. De fiscaliteit is iedere dag aan wijziging onderhevig, soms zelfs met een concreet tijdstip, bijvoorbeeld de wetswijziging van 31 maart 1995, 18.00 uur. Om te voorkomen dat niet-fiscale promovendi dagelijks de fiscale vakliteratuur en jurisprudentie moeten bijhouden, kan meestal worden volstaan met één keer per jaar surfen naar www.belastingdienst.nl. Deze site wordt steeds gebruikersvriendelijker, heeft veel simpele rekenhulpen, die al snel aangeven waarop een promovendus recht heeft.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Roel Kolder
    • 1
  1. 1.PricewaterhouseCoopersRotterdamNetherlands

Personalised recommendations