Advertisement

Promotiekosten

  • Joost Wiersinga
Chapter

Inleiding

Eindelijk is het zover, na jaren van ploeteren in het lab of achter je computer komt het einde in zicht en kun je een datum plannen voor je promotie. De laatste loodjes wegen echter vaak het zwaarst, want nu moet er nog van alles geregeld worden: het proefschrift moet gedrukt worden, uitnodigingen verstuurd en collega’s bedankt. Als de promotie met succes is volbracht, is er natuurlijk alle reden voor een mooi feest. De truc is de feestvreugde niet te veel te laten bederven door alle kosten die deze vaak feestelijke dag met zich mee zal brengen. Wees echter niet bevreesd, want met de volgende tips and tricks maken sommige promovendi zelfs winst met hun promotie!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Joost Wiersinga
    • 1
  1. 1.Afdeling InfectieziektenAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations