Advertisement

Beurzen

  • Joost Wiersinga
Chapter

Inleiding

Menig promovendus zal het volgende beeld herkennen: je bent hard bezig met het uitwerken van je data achter je computer als je ineens merkt dat je afgeleid wordt door aantrekkelijke congres- of stagemogelijkheden die voorbijkomen in e-mails, openstaande internetbrowsers en verhalen van collega’s die naast je zitten. Vaak ontbreken echter op je afdeling de middelen om alle excursies die je zou willen maken ook te kunnen financieren. Neem dan het heft in eigen hand en zorg voor je eigen financiering!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Joost Wiersinga
    • 1
  1. 1.Afdeling InfectieziektenAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations