Advertisement

Begeleiden van studenten

  • Tassili Weehuizen
  • Jeroen Tielbeek
Chapter

Inleiding

Ook al ben je al een tijdje bezig met je promotieonderzoek, soms voel je je nog een leek binnen je vakgebied. Je hebt veel zaken geleerd, waaronder het uitvoeren van statistische analyses en laboratoriumtechnieken. Het leerproces blijft echter altijd doorgaan! Zodra je denkt dat je het onder de knie hebt, ontdek je dat je toch net niet de goede statistische test hebt gebruikt of een werkprotocol niet volledig hebt gevolgd. Net op het moment dat je besluit dat je jezelf gaat verbeteren en geen ‘domme’ fouten meer gaat maken, komt je copromotor met het ‘geniale’ idee om een student met je onderzoek te laten meelopen. Aan de ene kant heel erg leuk, maar nog een extra verantwoordelijkheid is wel pittig.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Tassili Weehuizen
    • 1
  • Jeroen Tielbeek
    • 2
  1. 1.Centrum voor Experimentele en Moleculaire GeneeskundeAMCAmsterdamNetherlands
  2. 2.Afdeling RadiologieAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations