Advertisement

Communicatie en conflicten

  • Simone Veld
Chapter

Inleiding

Je loopt ’s ochtends vroeg met een gespannen gezicht je afdeling op. De collega’s die je tegenkomt, zien direct aan je dat het jouw dag niet is. Ze hebben al een vermoeden, maar je legt het ze uit. Het botert niet tussen jou en je begeleider. Afspraken worden niet nagekomen, stukken worden niet gelezen en het laatste overleg verliep chaotisch. De laatste weken wordt het steeds erger, je neemt het mee naar huis en kunt er maar slecht van slapen. Overdag ben je moe, je komt vaak te laat en je bent gespannen. Je wilt het graag van je afzetten, je schouders eronder zetten, helemaal nu de deadline voor je artikel nadert…

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Simone Veld
    • 1
  1. 1.Faculteit GeesteswetenschappenUniversiteit UtrechtUtrechtNetherlands

Personalised recommendations