Advertisement

Hoe overleef ik als promovendus het vierde jaar?

  • Linda van den Berg
Chapter

Inleiding

De tijd als promovendus gaat razendsnel en ineens realiseer je je: ik zit in mijn laatste jaar! Paniek! Heb ik wel genoeg data om op te promoveren? Krijg ik mijn proefschrift op tijd af?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Linda van den Berg
    • 1
  1. 1.Afdeling Experimentele moleculaire geneeskundeAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations