Advertisement

Hoe overleef ik als promovendus het derde jaar?

  • Marije van der Paardt
Chapter

Inleiding

De eerste twee jaar van enthousiast data verzamelen zitten erop. Waarschijnlijk heb je zowel met succes te maken gehad als met tegenslagen. Wellicht heb je je eerste eigen artikel gepubliceerd, maar een tweede project blijkt om logistieke redenen niet goed te lopen. Nu is het derde jaar aangebroken. Tijd om een selectie te maken van bruikbare data en een plan van aanpak op te stellen welke extra data er nog verzameld moeten worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Marije van der Paardt
    • 1
  1. 1.Afdeling RadiologieAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations