Advertisement

Hoe overleef ik als promovendus het tweede jaar?

  • Tom van den Kerkhof
Chapter

Inleiding

Zo, het eerste jaar is afgerond, achteraf is het allemaal erg snel gegaan. De eerste resultaten van je noeste arbeid zijn binnen en ze zien er hoopvol uit. Er zit misschien al een publicatie aan te komen, waarvan je tweede, of beter nog, eerste auteur zult worden! Eerst maar eens zorgen dat alles op papier staat. Dat is op zich al een hele klus, aangezien je bureau vol ligt met een steeds groter wordende stapel met artikelen die je nog moet lezen. Opeens dringt het ook tot je door dat de vraagstelling van je eerste hypothese al beantwoord is; dus hoe nu verder?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Tom van den Kerkhof
    • 1
  1. 1.Afdeling Experimentele immunologieAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations