Advertisement

Hoe overleef ik als promovendus het eerste jaar?

  • Adam Anas
Chapter

Inleiding

Enthousiast, ambitieus en vol grootse plannen. Zo begint een gemiddelde promovendus aan zijn onderzoek. Je hebt misschien al van anderen vernomen dat het ‘echte’ onderzoek niet altijd even succesvol is als je stage uit je studententijd, dus je blijft enigszins nuchter. Je hebt een aantal jaren de tijd, maar je denkt dat het toch wel moet lukken om dat eerste jaar heel ver te komen. Dan begint je eerste dag; hoe moet je beginnen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Adam Anas
    • 1
  1. 1.Afdeling Experimentele moleculaire geneeskundeAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations