Advertisement

Wat kun je als promovendus verwachten en wat wordt er van je verwacht?

  • Marcel Levi
Chapter

Inleiding

Het leven van een promovendus is niet altijd eenvoudig. Op onverklaarbare wijze willen de gekweekte cellen niet meer delen, gaan alle muizen tijdens het experiment voortijdig dood en zijn er in geen velden of wegen patiënten te bekennen die in jouw studie passen. Het schiet niet op met de discussie in je nieuwe artikel en het vorige stuk is nu al drie keer door een ‘journal’ afgewezen. Kortom, je kunt wel wat hulp en steun gebruiken. Gelukkig heb je een ideale copromotor, die je door deze moeilijke tijden heen sleept. Maar wat als dit niet zo is?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Marcel Levi
    • 1
  1. 1.Raad van BestuurAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations