Advertisement

Efficiënt congresbezoek

  • Lieuwe Bos
  • Marcus Schultz
Chapter

Inleiding

Een congres is een bijeenkomst waar wetenschappers of leden van een bepaalde vereniging ideeën uitwisselen over een bepaald thema. Een congres is een uitgelezen kans om je kennis te vergroten, de resultaten van je eigen onderzoek te tonen en/of contacten te leggen. Als beginnend promovendus gaat het je misschien voornamelijk om het vergaren van kennis. Je wilt immers in korte tijd leren wat er al bekend is over jouw onderwerp en vooral wat hot is. Als je eigen data hebt verzameld, wil je deze presenteren om duidelijk te maken wat jij en je collega’s hebben bereikt en daarop commentaar krijgen. Vervolgens ga je netwerken, om gezamenlijk met onderzoekers van elders ideeën te ontwikkelen en nieuwe onderzoeken te plannen. Jouw verwachtingen van een congres zijn dus afhankelijk van waar je in je promotietraject staat. Dit heeft invloed op de keuze van het congres, de data waarvan een abstract wordt geschreven, de voorbereiding en de selectie van de bij te wonen lezingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Lieuwe Bos
    • 1
  • Marcus Schultz
    • 2
  1. 1.Afdeling Intensive careAMCAmsterdamNetherlands
  2. 2.Afdeling Intensive care volwassenenAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations