Advertisement

Congres: mondelinge presentatie

  • Jim Reekers
Chapter

Inleiding

Voor elke promovendus is het belangrijkste einddoel het voltooien van zijn proefschrift en de openbare verdediging. Sommige promovendi komen tijdens dit traject nooit verder dan een aantal interne presentaties. De meeste promovendi willen echter tijdens en na het promotietraject de resultaten van hun onderzoek ook extern presenteren, op nationale en soms ook internationale podia. Als je duizenden kilometers vliegt, inschrijfgeld betaalt, kosten maakt voor verblijf en vervolgens een onsamenhangende voordracht houdt, met onleesbare dia’s en ook nog voor het eind van je verhaal afgebroken wordt door de sessievoorzitter, omdat je over je tijd heen bent, is dit niet alleen frustrerend maar ook een volkomen misinvestering van je budget. Toch gebeurt dit maar al te vaak. Je wilt natuurlijk je toehoorders enthousiasmeren voor jouw unieke onderzoek en resultaten, je wilt vragen en discussie en met een goed gevoel weer naar huis gaan. Verschuil je niet achter de opmerking dat sommige mensen nou eenmaal meer talent voor spreken in het openbaar hebben dan andere. Een beetje aanleg is natuurlijk handig, maar soms ook gevaarlijk. Iedereen, echt iedereen kan het leren een goede voordracht te houden, als je maar bereid bent hier tijd in te stoppen. Natuurlijk zijn native speakers in het voordeel op buitenlandse congressen, en is er in Angelsaksische landen tijdens elke basisopleiding al aandacht voor publiekelijk voordragen en discuteren. Dit is echter geen reden om het er dan maar bij te laten zitten.

Literatuur

  1. 1.
    Reekers JA. Presenting at medical meetings. Heidelberg: Springer-Verlag, 2010.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Jim Reekers
    • 1
  1. 1.Afdeling RadiologieAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations