Advertisement

Van idee tot onderzoek

  • Sophie Cohen
  • Adam Cohen
Chapter

Inleiding

Je bent zaalarts op de afdeling Oncologie. Een patiënt die twee jaar geleden werd behandeld voor borstkanker wordt weer opgenomen; een recidief, metastasen. Einde verhaal. Er gaat van alles door je hoofd: ‘Waarom nou juist zij? Zou je van tevoren kunnen voorspellen wie een recidief krijgt? En kun je dat dan ook voorkómen? Dat moet iemand uitzoeken!’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Sophie Cohen
    • 1
  • Adam Cohen
    • 2
  1. 1.Afdeling KindergeneeskundeAMCAmsterdamNetherlands
  2. 2.Centre for Human Drug ResearchLUMCLeidenNetherlands

Personalised recommendations