Advertisement

Cover letter/reply letter

  • Jaap Stoker
Chapter

Inleiding

Je artikel is helemaal verzendklaar, nu alleen nog even de begeleidende brief (‘cover letter’) aan de editor schijven. Snel even het artikel samenvatten en de editor ervan overtuigen dat dit artikel prima is en zeker in het tijdschrift thuishoort. Maken die twee kantjes tekst je artikel nu opeens aantrekkelijk voor de editor?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Jaap Stoker
    • 1
  1. 1.Afdeling RadiologieAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations