Advertisement

Tijdschriften

  • Jaap Stoker
Chapter

Inleiding

Wordt het dit keer dan het New England Journal of Medicine? Iedereen ziet toch wel dat dit echt een topartikel is? Was het maar zo simpel. Je collega-onderzoeker is het gelukt en jij wilt nu natuurlijk niet achterblijven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Jaap Stoker
    • 1
  1. 1.Afdeling RadiologieAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations