Advertisement

Tabellen en grafieken

  • Sjoerd Repping
Chapter

Inleiding

Wetenschappelijke teksten zijn vaak saaie monotone verhandelingen. De meest bekeken onderdelen van gepubliceerde artikelen zijn het abstract en de figuren, tabellen en grafieken. Het is dus belangrijk om daar veel tijd en aandacht aan te besteden. Behalve het verduidelijken van het verhaal komen verzorgde tabellen en grafieken goed over op degenen die je artikel moeten reviewen, en dat kan de acceptatiekans aanzienlijk verhogen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Sjoerd Repping
    • 1
  1. 1.Afdeling Verloskunde en gynaecologieAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations