Advertisement

Manuscript

  • Peter Sterk
Chapter

Inleiding

En, vond je het schrijven van je eerste wetenschappelijke artikel leuk? Of, als je een enthousiaste beginner bent in de wetenschap, kijk je ernaar uit? Wetenschap is schrijven. Je hebt waarschijnlijk weken gedaan over het schrijven van je protocol. Daarnaast heeft het misschien wel dagen geduurd voordat je je methode, dataverwerking en analyseplan op papier had. Uiteindelijk heb je dan de komende maanden gereserveerd voor het schrijven van je artikel. Hoe kan het schrijven van een artikel dat bedoeld is om wereldwijd gelezen te worden door onbekende collega’s leuk zijn? Wie is je publiek? Het kunnen clinici zijn die op de hoogte willen blijven, of biomedische wetenschappers die op zoek zijn naar het beste werk op hun vakgebied.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Peter Sterk
    • 1
  1. 1.Afdeling LongziektenAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations