Advertisement

Timemanagement

  • Louise Gunning-Schepers
Chapter

Inleiding

Als je aan een promotietraject begint, weet je waar je eindigt: in een rok (beide betekenissen) voor een commissie in de aula om je proefschrift te verdedigen. En je weet meestal ook wanneer. Dat maakt timemanagement lekker eenvoudig. Je hoeft alleen nog maar de tijd tussen de start en die verdediging in overzichtelijke stappen in te delen en te beginnen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Louise Gunning-Schepers
    • 1
  1. 1.College van Bestuur, Universiteit van Amsterdam; Universiteitshoogleraar gezondheid en maatschappij, Universiteit van Amsterdam; voorzitter GezondheidsraadAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations