Advertisement

Projectmanagement

  • Marijntje Wetzels
Chapter

Inleiding

Goede ideeën te over. Je hebt net een vrij omvangrijk onderzoeksproject besproken dat goed bij je promotie zou passen. In overleg met je professor/begeleider heb je besloten dat het een goed idee is om met dit nieuwe onderzoek van start te gaan. Aan jou wordt gevraagd dit nieuwe project te leiden. Dat is goed nieuws. Maar ook gemakkelijker gezegd dan gedaan. Of jij even alles in de steigers wilt zetten, wilt aangeven wat het gaat kosten en ervoor wilt zorgen dat het niet ontspoort. Maar natuurlijk… alleen, hoe?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Marijntje Wetzels
    • 1
  1. 1.Raad van BestuurAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations