Advertisement

Biostatistiek

  • Koos Zwinderman
Chapter

Inleiding

Je baas komt naar je toe en vraagt of je alvast kunt kijken wat de uitkomsten van het onderzoek zijn. Je zucht en vraagt je af waar je moet beginnen aan de berg van data die je de afgelopen tijd hebt verzameld…

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Koos Zwinderman
    • 1
  1. 1.Afdeling Klinische epidemiologie, biostatistiek en bio-informatieAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations