Advertisement

Basis laboratoriumtechnieken

  • Carlie de Vries
Chapter

Inleiding

Wellicht laat je voor jouw onderzoek alle bepalingen in het laboratorium door anderen uitvoeren en denk je dat je dit hoofdstuk kunt overslaan. Dus niet! Hier wordt uitgelegd waarom je wel degelijk wilt weten wat er in het laboratorium allemaal gebeurt. Het kan ook zijn dat je juist wél zelf experimenten gaat uitvoeren voor je promotieonderzoek, maar dat je daar niet voor bent opgeleid. Ook dán kan dit hoofdstuk nuttige informatie voor je bevatten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Carlie de Vries
    • 1
  1. 1.Afdeling Medische biochemieAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations