Advertisement

Promoveren

  • Jeroen Tielbeek
Chapter

Inleiding

Na jaren studeren heb je alle tentamens afgerond en heb je je doctoraalexamen of je master op zak. Voor velen is dit hét moment om de collegezalen en de bibliotheek achter zich te laten. Een select gezelschap wil zich echter nog academisch verder ontwikkelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Jeroen Tielbeek
    • 1
  1. 1.Afdeling RadiologieAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations