Advertisement

methodiek en standaardisatie

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen
Chapter

Samenvatting

In de voorgaande hoofdstukken maakte je al kennis met de begrippen methodiek en systematiek. We zagen dat bij het verpleegkundig handelen alle elementen van het probleemoplossend model in een logische volgorde worden toegepast. We noemden dit de verpleegkundige methodiek of het verpleegkundig proces. Ook werd meerdere malen het belang van een goed theoretisch fundament voor het verpleegproces aangegeven. Als verpleegkundige moet je kunnen beschikken over een referentiekader dat je in staat stelt op elk willekeurig moment tijdens het verpleegkundig proces de juiste beslissingen te nemen. Maar wat is de juiste beslissing en waar baseer je die op?

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2003

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

There are no affiliations available

Personalised recommendations