Advertisement

Verpleegkundig Management

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

Samenvatting

In onze Westerse wereld worden we vaak al via een organisatie (de kraamzorg) geboren en worden we doorgaans door een organisatie (de begrafenisondernemer) begraven. Daartussenin worden we geconfronteerd met scholen, bedrijven, winkels, verenigingen enzovoort. We maken vaak deel uit of nemen producten af van een organisatie.

Organisaties zijn samenwerkingsvormen van mensen, waarin mensen een gemeenschappelijk doel nastreven. Om een dergelijk doel te bereiken organiseren we activiteiten op een systematische wijze en maken afspraken tussen onderdelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2003

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

There are no affiliations available

Personalised recommendations