Advertisement

Het verplegen van de stervende psychogeriatrische zorgvrager

  • M. G. van Swaay-Butter
  • C. A. Stikkers

Samenvatting

In dit hoofdstuk gaan we in op het omgaan met de stervende psychogeriatrische zorgvrager. Naast de verpleegkundige diagnosen zal vooral de relatie tussen de verpleegkundige en de zorgvrager aandacht krijgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  • M. G. van Swaay-Butter
  • C. A. Stikkers

There are no affiliations available

Personalised recommendations